ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ στο σήμερα

Αποικισμός, Μετοικεσίες λαών, Πρόσφυγες πολέμου
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
Οι κύκλοι του αποικισμού των Ευρωπαίων, που ακολούθησαν τους κύκλους των Βανδάλων-όταν λέμε <<Βανδάλους >> τους εννοούμε ως όρο διασταλτικά, τ.ε. ότι περιλαμβάνει όλους τους <<ομότεχνους>> της ιστορίας-επιδρομέων της καταστροφής, της αρπαγής και της λεηλασίας των Μέσων Χρόνων , μέχρι της εποχής των ανακαλύψεων, έχουν ευδιάκριτες διαφορές από τους <<γλυκείς>>αποικισμούς των αρχαίων Ελλήνων, περιλαμβανομένης και της μεγάλης εκστρατίας,της κατά
το μάλλον ή ήττον εκπολιτιστικής, όπως έχει αποδειχθεί, του Μ. Αλεξάνδρου. Γιατί οι Ευρωπα’ι’κοί αποικισμοί δεν ήσαν τίποτ΄άλλο παρά <<εγκαταστάσεις>> αίματος και αρπαγής. Τα μυδράλια των <<κολονιαλιστών>> ήσαν οι άτιμοι πολλαπλασιαστές ισχύος για ενδελεχέστερη αρπαγή.
Η εκδίκηση της Αφρικής και της Ασίας,που συντρέχει σήμερα με τις <<μετανασταυτικές ροές>> έχει ιστορικά αίτια και καταβολές.Η σύμμειξη τους με τους πρόσφυγες πολέμου φτιάχνει ένα <<δημιουργικό προσχημα>>με έναν διττό σκοπό. Πρώτον, να ερεθίσει θετικά και συμπαθητικά τα ανθρωπιστικά αισθήματα του <<πολιτισμένου>> κόσμου και δεύτερον,να ανανεώσει ρόλους για τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ. Ο ΟΗΕ δυστυχώς, αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για τα μείζονα, όπως π.χ. σοβαρές δράσεις για την πρόληψη πολέμων ή για την ειρήνευση όπου ξεφεύγει το πράγμα, αυτοπεριορίζεται σε ελάσσονες και δευτερεύουσες <<δραστηριότητες >> όπως περίθαλψη προσφύγων πολέμου- που δεν είναι ασήμαντο έργο- και σε συμβολές εθελοντικών οργανώσεων (ΜΚΟ) Και σε έκδοση δικαοκριτικών ψηφισμάτων που έχουν τέτοια ισχύ (κυρωτική και εφαρμοστική)
σαν να είναι γραμμένα ….στο νερό.

Οι ψευδεπίγραφοι προστατευτισμοί των μεταναστών και προσφύγων- με ηθελημένη σύγχυση των όρων- μετά τον άκριτο πόλεμο στη Συρία και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα, για τον οποίο δεν κόπτονται και πολύ (οι δυνατοί της γης) να σταματήσει, όπως προηγουμένως οι σκοποί και σκοπιμότητες των <<ανθρωπιστικών βομβαρδισμών>> στη Σερβία και των έγχρωμων, πορτοκαλί κ.α. <<Ανοίξεων>>(Ουκρανίας, Αραβίας, Μεσανατολής),απεκαλύφθησαν δραματικά. Τα παραπετάσματα συγκάλυψης προθέσεων και στόχων έγιναν διάφανα και διδακτικά. Και φάνηκαν τα πραγματικά νοήματα των λέξεων και των όρων του Newspeak. Οι νέες θεωρίες για τον διωγμό των <<μαγισσών του εθνολα'ι΄κισμού >> ως διαπραττουσών έγκλημα καθοσιώσεως κατά του <<πολιτικώς ορθού>> αυτής της νέας μορφής τυραννίας, και ως άγραφου κώδικα<<λυντσαρίσματος>>της <<πλύσης εγκεφάλου>>που δρα αποτελεσματικά με αυτολογοκρισία φόβου και τρόμου, φαίνονταν ότι θα είναι τα αναμφισβήτητα τετελεσμένα. Γιατί έτσι όριζε το πολιτικοδημοσιογραφικόκατεστημένο, το ετερόφωτο και υποταγμένο στα χρηματοιστωτικά αφεντικά του. Ύστερα οι υποκριτικές διδασκαλίες περί των <<ανθρωπίνων δικαωμάτων που παραβιάζονται, ως μεγάλων προσχημάτων για τη δράση των περίεργων και αργυρώνητων συγχρόνων σαλτιμπάγκων των <<δραστήριων >>και πολυδιαφημιζόμενων, ΜΚΟ, και ως δήθεν αφορμών των νέων συρράξεων και νέων μορφών πολέμου, με τις λεπίδες των τζιχαντιστών των βιντεοσκοπημένων και προβαλλομένων από το CNN(!)- aγνούσε αυτό άραγε τη σημασία της προβολής;-τζιχαντιστών από τη μια, και με τα drones των <<νεοαποικιοκρατών>> από την άλλη , αυτά όλα,σαν νέα τακτική επιβολής και δεσποτείας (Του 21ου αιώνα) αποδεικνύεται συν τω χρόνω ότι δεν είναι πλέον θέσφατα.
Πειράματα γλωσσικής πλαστότητας και τηλεοπτικής διάδοσης ήταν. Εκ γενετής αποτυχημένα. Για την επιβολή της νέας πολιτικής θρησκείας της παγκοσμιοποίησης.
Για την αντιγραφή Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά.

ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ στο σήμερα

Ο Βύρων Γ Πολύδωρας φίλος από παλιά όταν πρωτομπήκε στην πολιτική και μεις νέοι τότε, με τον σύντροφό μου, συντρόφια και στο κόμμα, διαλλέξαμε με πολλή προσοχή, που θα βάζουμε το σταυρό μας. Βεβαίως δεν μιλούσαμε παρά μόνο σε οικογενειακούς φίλους.
Από τις τρεις επιλλογές μας ο Βύρων Γ Πολύδωρας.
Ο άνδρας μου ήταν πρόεδρος Νομαρχιακής και τοπικών οργανώσεων. Μα δεν πηγαίναμε στα γραφεία των πολιτικών. Είδαμε πολλά αστέρια να λάμπουν και να σκοτεινιάζουν τον πρώτο χρόνο.. Είδαμε ανθρώπους φωτισμένους! Ντενεκέδες που όμως έπαιρναν τους σταυρούς του κόσμου σαν όνομα σαν τσαρλατάνοι.
Μας αγαπούσε ο κόσμος και πολλές φορές έρχονταν να τους βάλουμε τους υπόλλοιπους σταυρούς.
Ρωτούσα γιατί αφού ξέρετε μονοι σας;
Βέβαια με έκαναν τούρμπο τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Πήγαινα στα γραφεία να βάλλω όλες τις φωτογραφίες να μην λείπει κανείς. Κάποιοι τις σκέπαζαν.
Ο Βύρωνας ποτέ πρώτος. Καλύτερον ποιοτικά δεν είχαμε. Όμως ο κόσμος ψηφίζει χτυπήματα στις πλάτες και προσωπικές ,,,, φιλίες,,,,
Μου έστελνε τα βιβλία του. Τον ευχαριστούσα. Βέβαια εγώ έφυγα πρώτη από τη ΝΔ, πολύ πριν φύγει ο Β.Γ.Π
Διάβαζα τα βιβλία του, με πολλή μεγάλη προσοχή. Κάποτε με ξέχασε. Πήρα τηλέφωνο το γραφείο του και ζήτησα το βιβλίο του ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ στο σήμερα.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά στα βιβλιοπωλεία.
Φίλοι μου αν μπορούσα θα το αντέγραφα να το διαβάσετε όλο, όλοι.
Τον άνδρα γνωρίζω,γνωρίζω και τις γνώσεις του. Το βιβλίο είναι γραμμένο, να διαβαστεί από όλους.
Α.Π.Θ Επίλογος του βιβλίου, αντιγραφή.
Χ. Επίλογος- Συμπέρασμα
Με την παιδαγωγική διδασκαλία στον μαθητή του Αλέξανδρο,για την οποία, άλλωστε δεν έχουμε ικανή<<διδακτέα ύλη>>
εκτός από υποθετικούς συγκερασμούς σαν εκείνον του Πλουτάρχου, << ως Αριστοτέλης συνεβούλευεν αυτώ, τοις μεν Έλλησιν ηγεμονικώς τοις δε βαρβάροις, δεσποτικώς χρώμενος...>>(Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής Λόγος Α΄, 6 ) Ο Αριστοτέλης χτίζει τον χαρακτήρα των νέων ( και του Αλεξάνδρου ) πάνω στον ενάρετο βίο με στοιχεία που αρμόζουν σε ελεύθερους και ίσους ανθρώπους-<<εταίρους>>, όπως καταδεικνύεται στο περιστατικό στην έρημο της Γεδρωσίας που μας μεταφέρει πάλι ο Αρριανός! Δεν πίνει νερό ούτε ο βασιλιάς, που είναι λατρεμένος φίλος και εταίρος, ο αρχηγός και οδηγός, όταν οι στρατιώτες του διψούν! Άλλη αντίληψη ηγεσίας,άλλος πολιτισμός, Αριστοτελικός και γνήσια ελληνικός, εν αντιθέσει προς τον Ασιατικό σατραπισμό και τον σημερινό ελίτικο τρόπο πων εταιρικών ηγεμόνων. Θέλω σήμερα να διδαχθώ μ΄έναν λόγο ξανά τον ορισμό της τραγωδίας,χωρίς την πλήρη <<ανάπτυξη >> του δράματος, με <<κάθαρση>>τιμωρό ή με ήπια deus ex machina παρέμβαση. Μια ενστικτώδης ηθική και μια λογική οικονομίας αίματος και ένας τίμιος φιλανθρωπισμός με κάνουν να αναζητώ τη λύση μιας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Και τούτο ενισχύεται από δυο πρόσθετα αποδυκτικά επιχειρήματα. Ότι οι επαναστάσεις άπασες είναι πολύ αιμοδιψείς. Όχι μόνον για αίμα των υπαιτίων. Αλλά δυστυχώς και με άφθονες << παράπλευρες απώλειες>>αθώων. Και ότι η <<κάθαρση >>έρχεται πάντοτε αργά. Μετά την εκ λάθους ή την εκ δραματικής υπαίτιας συμπεριφοράς αιμορραγία των αθώων!
Από σένα, Σταγειρίτη δάσκαλε της οικουμένης, ζητούμε εμείς οι παντοτινοί μαθητές σου, μια νέα διδασκαλία,επικαιροποιημένη και προσαρμοσμένη στην απόκρουση των νέων κτηνωδών δεδομένων. Που θα κρούει και θα βγάζει έξω από τη ζωή των συγχρόνων κοινωνιών τα <<πειράματα κλίμακος>>τα οποία στήνονται και εφαρμόζονται σήμερα προκειμένου να συνηθίσουν να βλέπουν οι άνθρωποι τους συνανθρώπους τους να <<καταδύονται>> στους κάδους σκουπιδιών για αναζήτηση τροφής, να κοιμούνται στα παγκάκια, να στριμώχνονται στις ουρές των συσσιτίων, και να δεχθούν ας πούμε όλα αυτά σαν κάποιο φυσικό φαινόμενο, σαν τον ήλιο που ανατέλλει. Και να μην μπαίνουν στον <<πειρασμό>> της επανάστασης. Αλλά να αποδέχονται τη μοίρα τους. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι οι περιγραφές δυστυχίας του 19ου αιώνα στη βιομηχανοποιημένη και ταξικά διαιρεμένη Αγγλία του Καρόλου Ντίκενς στον <<Δαυίδ Κόπερφιλντ>> και στον << Όλιβερ Τουίστ>> ή στις <<Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες>> θα ήταν αληθινές. Και θα ξανάρχονταν. Και θα οδηγούσαν εν τέλει στον εθισμό και την εξοικείωση στο μεγάλο πείραμε που φτάνει στο σημείο ώστε τα μέλη των ευπόρων της νομενκλατούρας του σημερινού ύστερου καπιταλισμού, των ζάμπλουτων του κόσμου, να θεωρούνται από τους δυστυχείς απόκληρους ότι υπάρχουν αιώνια και αδιατάρακτα. Γι. αυτό και προκαλούν. Δεν είναι λάθος τους. Είναι σχέδιο εθισμού των απορριμμένων νεόπτωχων των νεοποπολάρων, των νεολούμπεν. Δηλαδή έγκλημα εκ προμελέτης. Ως ακραία υπερβολή, βρίσκεται εξ υπαρχής έξω από το πνεύμα και την ηθική του Αριστοτέλη.
Οι <<νεοδεσπότες>> και οι <<νεοτύρανοι>>οι παμπόνηροι <<χρηματιστές>> δεν διστάζουν να προβούν ακόμη και σε άλλου είδους <<τελικές λύσεις>> και σε εκκαθαρίσεις αθώων λαών. Αν δεν υπήρχε η ηθική διδασκαλία του Αριστοτέλη και τα αιματηρά διδάγματα από τα ιστορικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας του Α΄ και κυρίως του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τις φρικαλεότητε; και τα ολοκαυτώματα, έτσι όπως παροξύνονται τα πράγματα, δεν θα απείχαν πού από το να επαναλαμβάνουν οι αδίστακτοι προνομιούχοι ολιγάρχες στις νέε; συνθήκες της νέας αποικιοκρατίας τους, τον τρόπο που εφήρμοζαν οι προγονοί τους επί των Ινδιάνων της Αμερικής, των aborigines της Αυστραλίας και των Αφρικανών. Πρέπει αυτοί οι <<νεοτύρανοι>>που δεν είναι, παρά οι παλιές ελίτ διαιωνιζόμενες, να υποσχεθούν και να αναιρεθούν τάχιστα.
Αυτό ζητούμε και θα θέλαμε να μας διδάξει πρακτικά και ρεαλιστικά στον περίπατό μας στον Ιλισσό και στην ισόβιομαθητεία μας στο Λύκειο του ο Αριστοτέλης. Και μεις να κάμουμε τις διδαχές του πράξη σωτηρίας των λαών και πρωταρχικά του λαού μας. Πριν είναι πολύ αργά.
Για την αντιγραφή Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά

Έπεσε ελικόπτερο του στρατού μας

Σήμερα στις επτά και πενήντα λεπτά χάθηκε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο. Δυστυχώς η πατρίδα μας σήμερα έχασε τέσσερα παληκάρια του στρατού μας
α) Υποστράτηγος Ιωάννης Τζανιδάκης
β) Συνταγματλαρχης Τεθωρακισμένων Θωμάς Αδάμου
γ) Ταγματάρχης Αεροπορίας Στρατού Δημοσθένης Γούλας
δ) Υπολοχαγός Αεροπορίας Στρατού Κωνσταντίνος Χατζής
Ζωντανή και εκτός κινδύνου η Αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα.
Καλό ταξίδι παιδιά της Ελλάδας μας. Σήμερα η πατρίδα μας έγινε πιο φτωχή πιο δυστυχισμένη.
Καλό Παράδεισο. Ελπίζουμε πως η πατρίδα μας, θα κάνει το καθήκον της, απέναντι στις οικογένειές σας.
Αιωνία σας η μνήμη.
Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά.

Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.

Παραμυθιά 1950.Εβδομάδα μετά την Ανάσταση.
Πέρασε η Μεγάλη Εβδομάδα. Ήρθε η Ανάσταση, η Κυριακή του Πάσχα, με χαρές και πανηγύρια.
-Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά και καλό τυχερό της Βασίλως.
-Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά, απ΄το στόμα σου και στου Θεού το αυτί.
-Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά, άντε με το καλό και με ένα παιδί [ αγόρι]. Όσες κοπέλες και να είχε, παιδί δεν είχε, τσούπρες είχε.
-Αληθώς Ανέστη, χρονια πολλά, μακάρι μακάρι, να μας λυπηθεί ο Θεός, γεμίσαμαν σχιζάρες στο σπίτι μας.
Τα γραμμόφωνα έπαιζαν από το πρωί δημοτικά τραγούδια. Το ίδιο και τα λίγα ραδιόφωνα που ήταν ERCA η ΦΙΛΙΠΣ με κάτι μεγάλες τετράγωνες μπανταρίες. Αυτά δούλευαν με ρεύμα μπανταρίας και για να πιάσουν Μεσαία ή βραχέα, τους έβαζαν και κεραία. Η κεραία ήταν ένα μακρύ σύρμα που έμπαινε πάνω από τα κεραμμύδια. Και αν δεν υπήρχε ούτε ράδιο, ούτε γραμμόφωνο τραγουδούσανε και μόνοι τους. Υπήρχαν στην πόλη μας ακόμη, κάποια ακορντεόν κάποιες κιθάρες, κλαρίνα και βιολιά.
Όλα τα σπίτια το Πάσχα γιορτάζουν.Λόγω της νηστείας όμως και για να μην πάθουν μπούλντα έτρωγαν όπως έχουμε ξαναγράψει, μαγειρίτσα, γιαούρτι, φρέσκο ανάλατο τυρί,ομελέτες κόκκινα αυγά και κάποιες πίτες.Κουλούρια και γλυκά πολλά ακόμη και μεζεδάκια στους εορτάζοντες. Πολλές οι επισκέψεις, στο Λάμπρο, τον Πασχάλη, ακόμη και αρκετοί στον Αναστάση Το Πάσχα γιορτάζουν λίγοι Αναστάσιδες γιατί εμείς στο χωριό μας έχουμε και τον Άγιο Αναστάσιο Παραμυθίας που πολλοί Αναστάσιδες γιορτάζουν στη μνήμη του.
Βέβαια κάποια στιγμή και χωρίς επανάσταση άρχισαν να γιορτάζουν και οι γυναίκες. Ισότητα.
Τη Δευτέρα του Πάσχα το πρωί, τα αναδεχτούρια που είχαν δεχτεί τα δώρα του νονού ή της νονάς παραμονές, πήγαιναν στο σπίτι του νονού τους με δώρα κάποιο εργόχειρο, συνήθως σακκούλι κεντημένο η υφαντό, που μέσα είχε κουλούρια και αυγά κόκκινα.Δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς πάντως έπρεπε να είναι μονά.
Ας πούμε πέντε αυγά επτά κουλούρια.
Η νονά αφού κέρναγε τα αναδεχτούρια της, έπαιρνε τα δώρα τους, που τα άλλαζε με τα δικά της.Τους έδινε πίσω για το σπίτι περισσότερα κουλούρια και λιγότερα αυγά από τα δικά της.
Αυξαινε τα κουλούρια, δηλαδή το ψωμί, μείωνε τα αυγά.
Στα σπίτια που είχαν πένθος δεν έκαναν γλυκά και κουλούρια ακόμη δεν έβαφαν αυγά, όλα αυτά τους πήγαιναν οι συγγενείς ή οι γείτονες..Κάποιοι που πενθούσαν έβαφαν μαύρα αυγά.
Όταν έφευγαν από το σπίτι της νονάς, κανόνιζαν που θα φάνε το μεσημέρι στην Παναγιά ή στον Αηγιώργη. Εκεί θα έστρωναν μια κουβέρτα και θα έτρωγαν μαζί με άλλους συγγενείς το ψητό τους μεζέδες πίνοντας κρασάκι, τσίπουρο ή ούζο, τρώγοντας τραγουδώντας και χορεύοντας.
Κάθε σπίτι μετά την Ανάσταση πήγαιναν επισκέψεις και κανόνιζαν να μαζευτούν πολλοί για κάποιο από τα πανηγύρια.
Τα σόγια ήταν δύναμη. Η κουμπαριά ήταν πολλή σοβαρή συγγένεια.
Ξέραμε πως νυφοπάζαρο ήταν η βόλτα –Καρκαμίσι Γαλατά,– αλλά ήταν ακόμη καλύτερα το Πάσχα και στα πανηγύρια. Εκεί οι νέοι μέσα στο χορό το τραγούδι γνωρίζονταν καλύτερα.
Φρόντιζαν οι γονείς, τα κορίτσια που ήταν πάνω από δέκα πέντε χρονών, να είναι καλοντυμένα να γυαλίζουν για να γίνει κανένα καλό προξενιό. Τα κορίτσια τότε παντρεύονταν πολύ μικρά όπως και τα αγόρια.
Σε πολλά σπίτια γένναγε η κόρη, γένναγε η πεθερά και η μάνα. Μου έτυχε σε κοντινό χωριό να δω να γεννάει μάνα κόρη και γιαγια. Ήταν δέκα οχτώ χρονών η κόρη, τριάντα επτά η μάνα και πενήντα πέντε η γιαγιά.
Βέβαια υπήρχε και ο γάμος που ένα παιδί [ αγόρι ] είκοσι χρονών να πάρει γυναίκα είκοσι πέντε και τριάντα χρονών αν δεν είχε πατέρα και μάνα αν δεν είχε στο σπίτι κολώνα και χρειάζονταν χέρια και μυαλό για κουμάντο.
Έτσι η μεγάλη γυναίκα κράταγε ορθό το σπίτι.
Αυτός ήταν τότε ο κόσμος, και κουμάντο έκανε ο δάσκαλος, μα πιο πολύ ο παπάς.
Το Μεγαλοβδόμαδο ο παπάς έλεγε στους κτηνοτρόφους να δίνουν γάλα σε αυτούς που δεν είχαν, ώστε να κάνουν και κείνοι Πασκαλιά Μεγάλη, αλλοιώς δεν θα τους έκαναν τα ζώα τους προκοπή.
Ακόμη τότε πολλές οικογένειες, δεν είχαν χρήματα για ολόκληρο σφαχτό. Έτσι κανόνιζαν να πάρουν ανάλογα με το πορτοφώλι τους μισό αρνί ή ένα ποδάρι δηλαδή ένα τέταρτο.
Επειδή τότε δεν είχαν ψυγεία και σφάζονταν πολλά ζώα, οι χασάπηδες μοιράζανε τους πατσάδες όπου νόμιζαν πως δεν είχαν.Θέση ψυγείου έκαναν τα πηγάδια ή τα κατώγια.
Υπήρχαν και οικογένειες που κάνανε Ανάσταση με κότα.
΄΄Σε μια οικογένεια αποφάσισε ο πατέρας να έχουν τα παιδιά του το Πάσχα αρνί. Ζήτησε από ένα γείτονα ένα μωρό αρνάκι του έβαλε επάνω σταυρό κόκκινο και το κουνάραγαν τα παιδάκια του, ένα αγόρι τριών ετών και ένα κορίτσι πέντε ετών.Το είχαν σε ένα κηπάκι και τα δυο παιδάκια το τάιζαν χορταράκι. Σαν ήρθε το Μεγάλο Σάββατο ήρθε ένας γείτονας έσφαξε το αρνάκι και πήρε δώρο το τομάρι και τη σπλήνα.
Μόλις το είδαν τα παιδιά έλοιωσαν στο κλάμα. Πάει ο κοτσινούλης μας φώναζαν και δεν άφηναν τον πατέρα και τη μάνα να τους πλησιάσει. Μεγάλωσαν έγιναν παππούς και γιαγιά και πάντα έκλαιγαν σαν θυμώνταν τον κοκκινούλη τους. Ήταν ο μόνος φίλος που αγάπησα μου είπε κάποτε ο άνδρας της συντροφιάς μας. Μίσησα τους γονείς μου τότε.΄΄
Καποιοι που δεν είχαν αρνιά ή κατσίκια βολεύουνταν με κότες. Τότε όλα τα σπίτια είχαν κότες. Το αυγό ήταν χρήμα.Κλωστές,σπάγγος,μολύβια, κεριά, σπίρτα,καραμέλες, τετράδιο αγοράζονταν με αυγά.
Ευτυχώς τότε οι κότες ήταν μεγάλες μέχρι τρεις οκάδες και τα κοκκόρια πάνω από τρεις οκάδες μέχρι και πέντε οπότε έκαναν και σούπα και πίτα και γκιουβέτσι…Λίγο όμως αρνί η κατσίκι θα έπαιρναν. Ήταν για κείνο το ΄΄ο Αμνός του Θεού΄΄.
Την Τρίτη ημέρα του Πάσχα τρώγαμε τα πρώτα φρέσκα κουκιά με κομμάτια από το ψητό κρέας ή που είχαν λίπος ή που ήταν κόκκαλο.
Από τη Δευτέρα του Πάσχα και κάθε μέρα σχεδόν είχαμε γάμους.
Και οι γάμοι ήταν τρικούβερτοι γιατί τα έξοδα τα έκαναν οι καλεσμένοι συγγενείς και ξένοι. Πήγαιναν από μισό αρνί μέχρι ολόκληρο τυρί από ντενεκέ μέχρι δυο οκάδες, γιαούρτι, κρασί, ούζο, τσίπουρο, μέχρι ψωμί μαρούλια και ζαρζαβατικά, πατάτες, ή πίτες έτοιμες πλαστάρια γλυκά.
Μέχρι την Κυριακή του Θωμά όλοι γλεντούσαν. Ακόμη και οι βοσκοπούλες με τα βοσκόπουλα έστηναν το χορό στα λιβάδια προσέχοντας να μην μπουν τα κατσίβελα σε χωράφια κήπους η αμπέλια και έρθει ο αγροφύλακας και άντε δικαστήρια και άντε αποζημειώσεις.
Τότε οι άνθρωποι ζούσαν από την γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά τα ζώα έτσι και μυρισθούν χωράφι με καλή τροφή ορμούν μέσα. Περνάν φράχτες και τοιχάκια.
Τότε αυτοί που είχαν το χρήμα ήταν αυτοί που είχαν μεγάλα κοπάδια και τυροκομεία.
Βέβαια είχαν πολλά ψυχοπαίδια ή τσοπαναραίους, για να τα βοσκάνε και να τα προοσέχουν. Άρμεγμα κούρεμα κλπ. Τούτον το καιρό μετά το Πάσχα θα κάνανε το πρώτο κούρεμα στα πόδια και τη ουρά, τα κολοκουρέματα.
Αυτό το έκαναν νομίζω για να μην μπλέκουν στις κολτσίδες και στα βάτα.
Αργότερα θα τα κούρευαν τελείως με τα ειδικά ψαλίδια που τα έκαναν οι σιδηρουργοί που εμείς στην Παραμυθιά τους λέμε γύφτους ΄΄τα προβατοψάλιδα΄΄.
΄΄Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα΄΄.
Όχι,άπλά το ένα, φέρνει το άλλο, σε εργασία και η εργασία χρήμα. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά να, καθώς πούλαγαν τα αρνιά και τα κατσίκια άρχιζαν και τα μπατζαριά, τυροκομεία.
Μπορείτε να φανταστήτε δεκάδες φορτηγά φορτωμένα με ζωντανά αρνιά και κατσίκια να φεύγουν για την Αθήνα. Στο δρόμο μερικά τους ψόφαγαν. Τα έσφαζαν επί τόπου και όταν έφταναν στην Αθήνα πουλιούνταν σφραγισμένα στην αγορά.Ποιος σφράγιζε τα σφαγμένα που έπρεπε να σφαγούν μπροστά τους; Οι ίδιοι που κάνουν τώρα τις ελληνοποιήσεις. Είναι η ίδια πολιτεία, με τους ανθρώπους της. Τότε ψυγεία δεν υπήρχαν κι αν υπήρχαν τα ζώα τα μετέφεραν έτσι.Ψυγεία για τα παγωτά είχαν.
Τα νοστιμότερα αρνοκάτσικα ήταν του Γκορύλλα της Χιονίστρας γιατί βόσκαγαν σε άγριο τόπο με μυρωμένα βότανα.
Αυτά τα αρνάκια που τα μεγάλωναν για το Πάσχα τα έλεγαν μανάρια.
Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά

Xριστός Ανέστη Χρόνια Πολλά

Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά. Ο Αναστάς Χριστός να μας χαρίσει υγεία μα πάνω από όλα την Ελευθερία της Πατρίδας μας που την σκλάβωσαν άνθρωποι χωρίς ηθική, άνθρωποι που σκοτώνουν λαούς σε όλον τον κόσμο προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα.
Δεν μπορούν να δουν παρά με τα γυαλιά των λαιμαργίας του χρήματος. Ευτυχώς φέτος είδα μια πρωτοφανή προσέλευση των νέων μας προ παντός στις εκκλησίες μας. Στον επιτάφιο ήταν πάνω από 3.000 και έκανε και πολλή μεγάλη διαδρομή, στην Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Στην Ανάσταση ήταν χιλιάδες. Βέβαια έφυγαν αμέσως μετά το Χριστός Ανέστη όμως έμειναν όμως τόσοι πολλοί που μείναν κι έξω του Ναού.
Βέβαια όλοι κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων. Τέσσερεις ιερείς με το θείο Δισκοπότηρο, και οι βοηθοί τους όσο για του κυρίους που ήταν στα κεριά αν ρωτούσες πόσο βάλτε ότι θέλετε έλεγαν, και σου έδιναν όσες λαμπάδες ήθελες με τα πλαστκά που βοηθούσαν να μην τρέχουν τα κεριά στο δάπεδο.
Μου είπε μια κυρία πως σκέφτονται αυτούς που δεν έχουν ούτε για κεριά.
Τι να πω; Απλά υπέροχα.Η εκκλησία πάντα ήταν μπροστά σε όλα.
Παιδιά όμορφα σεμνά ντυμένα, με περίεργα ίσως μαλλιά στάθηκαν στη σειρά να μεταλάβουν στις 3 30 π.μ ώρα. Επίσης υπήρχε διάχυτη η ελπίδα, ο Θεός Σώζει.
Ο Δεσπότης μας και οι ιερείς κουρασμένοι αλλά όλλοι, ακούραστοι, αργά οι μεγάλοι βοηθούμενοι να πάνε μπροστά στο Ιερό Δισκοπότητρο. Αλλά και αργά να μεταλάβουν και αυτοί που πιθανός πήγαν για πρώτη φορά.
Μετά τη θεία λειτουργία και το αντίδωρο μοίρασαν ένα μικρό γεύμα για όλους μαζί, με κουλούρια, κατι στρογγυλά ψωμάκια με μπιφτέκι, τυρί και ντομάτα, αυγουλάκια, και ποτηράκια με κρασί μαυροδάφνη.
Μείναμε λίγο πίσω, μας άρεσε ο τρόπος που ο κόσμος στέκουνταν σε αυτό το δείπνο, που όμοιαζε με τις αγάπες των πρώτων χριστιανών. Και κει έκλαψα ίσως δεν χάθηκαν όλα είπα μέσα μου.
Κάτω οι κυρίες στρώνανε το τραπέζι με τη μαγειρίτσα κλπ. Στο σπίτι μας περίμενε για αυγόκομμα η μαγειρίτσα μας.
Χριστός Ανέστη Χρόνια Πολλά.

Χριστός Ανέστη Χρόνια Πολλά

Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά

Μάρτυρες στην Αίγυπτο

Στον αρχαίο κόσμο οι τζιχαντιστές σκοτώνουν χριστιανούς.
Βέβαια τους φονιάδες δεν θα τους βομβαρδίσει κανείς με ακρίβεια. Παιδιά της βίας και του εμπορίου όπλων είναι, τι να βομβαρδίσουν τα παιδιά της Δύσης τους πελάτες τους; Τους δικούς τους;

Δεν ξέρω, τι μπορούμε να κάνουμε όμως ακούγοντας κυρία πολιτευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτίνα να λέει πως σκόπημα έστησαν την μπίζνα οι κύριοι αφεντικά των ΜΚΟ.
Ένας προς επτά, δέκα ή και είκοσι είναι οι εργαζόμενοι που γεμίζουν τις τσέπες πους και που αντί να κάνουν αυτά για τα οποία πληρώνονται αυτοί σκούζουν και θέλουν περισσότερους για να μπορέσουν να γίνουν πιο πλούσιοι.
Ποιος νοιάζεται αν είναι πρόσφυγες, λαθρομετανάστες, φονιάδες, ή εκπαιδευμένοι έμποροι ή τζιχαντιστές. Κανείς.

Σήμερα κανένας δεν θα κλάψει για τους κόπτες Χριστιανούς όπως για τους γάλλους,άγγλους, γερμανούς. Να κλαίμε για όλους, αυτό θέλουμε. Άλλους που έχουν την ατυχία να μην είναι φονιάδες και τζιχαντιστές και που δεν ζουν στην Ε.Ε τους θεωρούν κάποιοι ζώα δυστυχώς. Ας δούμε τα άρθρα των καλών δημοσιογράφων του κόσμου…..
Τώρα τι μπορούμε εμείς να κάνουμε;
Πρώτον να κλαίμε το ίδιο και να φωνάζουε το ίδιο για όλους.
Δεύτερον να προσέχουμε και να είμαστε ενωμένοι.
Καλή Μεγάλη Εβδομάδα ο Κυριός μας τα πάθη Του οποίου θα παρακολουθήσουμε ας είναι κοντά μας.
Και μεις κοντά ο ένας στον άλλον.
Κάποτε θυμάμαι οικογένειες δίπλα μας που δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε ένα τιτό γεύμα είχαν πρόσκληση από τον διπλανό του που αν δεν τους καλούσε τους έστελνα ένα ποδάαρι κρέας και μια κόττα.
Παλιά υπήρχε αλληλοβοήθεια. Είναι η δύναμή μας.
Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά

Όταν μιλάει η ιστορία

Σουλιώτες στον αγώνα.
Διαβάζομε.Ο Περραιβός ήταν οπαδός της γαλλικής πολιτικής, η οποία δεν έπιασε στο Σούλι
διότι είχε προηγηθεί η ρωσική.
Η άφιξης του Σαμουήλ στο Σούλι κατά τις πληροφορίες των Μπουσμπαίων ανάγεται εις το έτος 1794.
Κατά γενομένην τότε αποσυμφόρησιν, έφυγε ο Παπαγιώργης Μπούσμπος ή Ζούμπος και τον διεδέχθη ο Σαμουήλ.
Αποσυμφορίσεις έγιναν τρεις, δυο των οποίων αναφέρουν οι Αραβαντινός και Μπουκεβίλ. Οι σουλιώτες δεν πετούσαν τους άχρηστους από κανέναν φκρεμό, όπως λένε, για τους σπαρτιάτες στον Καιάδα. Αλλά έδιωχναν τις οικογένειες που δεν είχαν να προσφέρουν μάχιμους άνδρες,- για να μην τρώνε τζάμπα το ψωμί,- που το είχαν πάντα λιγοστό και τους έστελναν να μείνουν σε συγγενείς των ή να προσληφθούν ως κολλήγοι του αγά.
Ο Παπαγιώργης Μπούσμος, έλεγε στον εγγονό του, όταν έφυγε το 1794 τον διεδέχθη στην ενορία του ο Σαμουήλ, διότι ήσαν συγγενείς. Ποιαν συγγένεια είχαν δεν μου καθορίσθη.
Προσωπικώς γνωρίζω ότι οι Ζουμπαίοι και οι Θεμελήδες του Ζωτικού έχουν συγγένειαν εξ αγχιστείας.
Από τον καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών κ,Αναστάσιον Ζούμπον, έχω μιαν ένδειξιν, ως προανέφερα. Ότι ο προγονός του Στέριος, ήταν γυιος αδελφού του Σαμουήλ και έφυγε για την Πάργα κατά την πώλησή της, στον Αλή πασά, μωρό στην αγκαλιά της μάννας του, είτε δύο μηνών.

Σούλια και Παρασούλια, άνδρες και γυναίκες Μποτσαραίοι και Τζαβελαίοι με την ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ που κρατούσε με τόνα χέρι το σταυρό και τ΄άλλο το τουρκόφονο σπαθί,΄΄ Χρ Χρηστοβασίλη ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ΄΄.
Στην Ευρυτανία τον Τζελαλεδίν χτύπησε μόνον ο Μάρκο Μπότσαρης με 350 σουλιώτες. Η μάχη του Διστόμου κι από μέσα ως άμυνα και απ΄έξω ως ενισχύσεις, ήταν μάχη πέρα για πέρα Σουλιώτικη. Τις μάχες Χα’ι’δαρίου τις κράτησαν σουλιώτες. Και όταν ηττήθει εκεί ο Καρα’ι’σκάκης, σουλιώτες εφονεύθησαν σε αγώνα οπισθοφυκαλακών για να φύγουν οι άλλοι.

Σουλιώτες στη μάχη της Αράχωβας, στο Φάληρο, στη μάχη της Καλιακούδας, την μάχη της Πέτρας υπό τον Υψηλάντην, σουλιώτες σχεδόν παντού.
Οι σουλιώτες στα μετερίζια είχαν πίσω από τον γυιο του ή την θυγατέρα τους με δεύτερο ντουφέκι που το γέμιζε ώσπου εκείνος να ρίξει.
Και τη γυναίκα τους, την αδελφή τους, ή το μικρό τους αδελφάκι τους έπαιρναν κοντά για τη δουλειά αυτή. Έδινε το άδειο ο πολεμιστής και έπαιρνε το γεμάτο.
Ώσπου να σημαδέψει και να ρίξει γέμιζε πίσω από το μεταρίζι ο γυιος, είτε η θυγατέρα. Και άμα έπαιρνε βόλι τον πολεμιστή και τον ξάπλωνε νεκρό, ή βαριά λαβωμένο έπαιρνε τη θέση του ο γεμιστής, αδιάφορο αν ήταν μικρό παιδί, ή κορίτσι, άνδρας ή γυναίκα.
Στο μετερίζι έπρεπε να έχει πολεμιστή και είχε…
Αυτούς να έχουμε παράδειγμα γιατί μόνο έτσι θα ζήσει η Ελλάδα μας.
Μέρες που μου ήρθε να σας τα γράψω!!! Συγχωρήστε μας. Μα είμαστε σε πόλεμο και η πατρίδα σε κίνδυνο μεγάλο.
Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά.

Συρία. Γ΄ Παγκόσμιος πόλεμος;

Σήμερα τις 4 30΄π.μ ώρα Ελλάδος η Αμερική με εντολή του Προέδρου
των ΗΠΑ Ν Τραμπ, βομβάρδισαν με 59 πυραύλους, μια στρατιωτική βάση στη Συρία.
Αιτία; Η αφορμή ήταν τα χημικά που ο Άσαντ υποτίθεται έριξε και σκότωσε
μικρά παιδιά!!!!!
-Ήταν έτσι;
-ΌΧΙ.
-Πως όχι;
Μα οι Διεθνείς Οργανισμοί, με τα ίδια τους τα χεράκια, μηχανηματάκια κλπ…. άκια…..δεν
κατέστρεψαν όλα τα χημικά Άσαντ.Τα κατέστρεψαν.
Δε θυμάστε, που φωνάζαμε, να μην ρίξουν απόνερα των κατάλοιπων στη Μεσόγειο κάτω από την Κρήτη;
Δεν θυμάστε φιλαράκια, πως γύριζαν τα πλοία στη Μεσόγειο, εμείς τα παρακολουθούσαμε, αυτοί έλεγαν
δεν μολύνουν ,,ρε,, το ρε είναι δικό μου ,και κάπου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας τα έριξαν στην Μεσόγειο;
Βέβαια πριν δώσει ο Ν Τρανπ την εντολή είχαν όλα τα γιουσουφάκια της πληροφόρησης μπλα μπλα μπλα, πως
ο Άσαντ έκανε την κουτσουγκέλα.
Ο δρόμος του ψεύδους, με τους πράκτορες τους, ΄΄ έγινε αλήθεια΄΄.
-Γιατί;
-Μήπως για να προκληθεί η Ρωσία;
Μήπως για να κοιμηθεί η Τουρκία;
Μήπως για τους κούρδους; Δεν πιστεύω πως για μια ακόμη φορά οι καλοί αμερικανοί βομβάρδισαν μια χώρα
για να κρύψουν ένα εσωτερικό πρόβλημα όπως ο Κλίντον έκρυψε το λεκέ.
Μήπως οι κούρδοι ενoχλούν,,,, λες,,,, αφού τους χρησημοποίησαν θέλουν να τους περιμαζέψουν στο μαντρί τους.
Θα δούμε.
Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά

Τι θα φάμε το Μεγαλοβδόμαδο

Φασόλια σούπα η στο φούρνο με χόρτα.
Φακές σούπα η σαλάτα.
Σπανακόρρυζο, πρασόρρυζο ντολμάδες ορφανούς, γεμιστά.
Πίτες ορφανές χορτόπιτες κολοκυθόπιτες.
Μ Τετάρτη και Μ Παρασκευή, πατάτες βραστές, χαλβά, ελιές λουκούμια.
Γιαχνί, μελιτζάνες, ιμαμ, πιπεριές τηγανητές, πατάτες τηγανητές, ταραμοσαλάτα,
Το πρωί τσάι ή κακάο με λιές ψωμί η μαρμελάδα η χαλβά με ψωμί.
Ντοματοσαλάτα, μανιτάρια ψητά, ταραμοσαλάτα μελιτζανοσαλάτα, χόρτα βραστά.
Αγκυνάρες με κουκιά πατάτες καρώτα,αρακάς με λεμόνι.
Φακόρρυζο, ρυζότο, μακαρόνια με ωμή σάλτσα ντομάτας.
Βράζουμε τα μακαρόνια τα σουρώνουμε και βάζουμε στο μπλέντερ, ντομάτες με ρίγανη
και αλάτι μα’ι’ντανό, το ρίχνουμε πάνω από τα μακαρόνια.
Βάζουμε γύρω γύρω και ψητά μανητάρια ή ελιές.

Η Δημοκραρτία κάνει χάρες
Όπως γνωρίζετε στη Νεώτερη ιστορία της χώρας μας είχαμε μια δικτατορία.
Οι ένοχοι τιμωρήθηκαν και έμειναν στη φυλακή ακόμη και όταν δεν μπορούσαν να κουνηθού,
ή να αυτοεξυπηρετηθουν.
Έμειναν ισόβια έως θανάτου.
Και ήταν σωστό όμως η πολιτεία μας έχουν κόλπα. Ανθρωποι πολιτικοί που κατάκλεψαν το Δημόσιο
όπως βλέπουμε βγαίνουν έξω.Και αυτοί δικάσθηκαν ισόβια, έμειναν, χα, τι λες, βγαίνουν και σκοτώνουν όπως πριν καταδικασθούν.
Βγαίνουν έξω και φονιάδες μετά από λίγα χρόνια.
Το κράτος μας είναι ανάπηρο. Δεν μπορεί να είναι δίκαιο.
Το δίκιο είναι ελαστικό, όσο πληρώνεις τόσο χάνεται η τιμωρία.
Χωριό 80 κατοίκων κατελήφθη από 30 βούλγαρους κλέβουν αρπάζουν και έγιναν ο τρόμος των χωριανών.
Τι κάνει το κράτος μας; Κοιμάται.
7.265 ΑΦΜ χρωστούν 75.000.000.000 ευρώ.
Τι κάνει η πολιτεία μας, σφυρίζει αδιάφορα. Εύκολο είναι να τα πάρει από τους δικούς τους;
Έτσι θα τα πάρει από τους πολιτέκνους και τους συνταξιούχους.
Πρώτη φορά ΑΡΙΣΤΕΡΑ…..
Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά

Ειδήσεις

Δεν αποφάσισαν οι μεγάλοι διαπραγματευτές του κώτσου τι θα κάνουν με τους συνταξιούχους.
Θα κόψουμε τις συντάξεις χωρίς ντροπή;
Θα κατεβάσουν πολύ το αφορολόγητο και έτσι δεν θα μειωθούν ονομαστκά οι συντάξεις όχι απλά στη σύνταξη που παίρνουμε θα πάρουν μεγαλύτερους φόρους έτσι,,,, ότι θέλουν κάνουνε. Δηλαδή οι συντάξεις θα μειωθούν ο τρόπος διαφέρει. Αλέξη είσαι μεγάλο λαμόγιο.

Σχολή καφετζούδων χαρτορριχτών κλπ τεχνών μαντικής.
Αν είναι καθηγήτρια η Κασσάνδρα, ΟΧΙ, οι απλυτόποδες μάντεις, ΟΧΙ; Δεν το ξέρω.
Ένα ξέρω και σας ενημερώνω.
Έκαναν και ανωτέρα ή ανωτάτη σχολή αστρολόφων παραψυχολόγων.
Τι θα μαθαίνουν;
Αυτά που ξέρουν πολλοί και κλέβουν τον κόσμο. Φλυτζάνια, χαρτιά, ταρώ, μαρώ τι να σας πω.
Μάγια,,, να μαγέψουν τον νέο ή τη νέα κλπ κλπ κλπ..
Ίσως πολλοί καθηγηταί να προέλθουν από διάσημες καφετζούδες και χαρτορίχτρες που από το πρωί ως το βράδυ, θα εξασκούν το επάγγελμά τους, νόμιμα με χαρτιά εφορίας και ΤΕΒΕ.Το ίδιο κάνουν και έως τώρα. Μόνο που οι σχολές δεν είχαν τη σφραγίδα του Υπουργείου Απαιδείας.
Αφού οι άνθρωποι έφυγαν από τον λόγο του Θεού τρέχουν στα φλυτζάνια και στα χαρτιά.
Ελεησόν μας Κύριε.
Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά