ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΛΙΩΤΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Ο Αριστοτέλης βοά ελλήνων γένος
διοικούμενον άριστα ζει ελεύθερον,
πολιτικόν βίον απελεύθερον
και επικυριαρχεί με γεναίον σθένος.

Τον Αριστοτέλους λόγον ποίος πολιτικός
ακολουθεί σθεναρώς ικανοποιητικώς;
Αλοίμονον ουδείς από τους πολιτικούς
αθλιώτητος και ανο’ι’κούς.

Αλληλοκατηγορούνται ολημερώς,
εθελόδουλοι ξένων αναιδώς,
περιφέρονται προ κυβερνήτου χρίσματος
άνευ ουδενός ουσιώδους αντικρίσματος.

Ως Πρωθυπουργοί έωλα ανέρχονται
και κακην κακώς κατέρχονται
οι μετανάσται την χώραν οικούν
και έλληνες λιμοκτωνούν

Το δημοψήφισμα την Ελλάδα σώζει
και οι μετανάσται αναχωρούν,
αφού η χώρα χρεωκοπεί προκαλεί
τοκογλύφων δανειστων ανακοπη.

Δρ Δρ
Απόστολος Ιωάννου Πάσχος
Ιατρός Παθολόγος, Πυρηνικός
Ιστορικός, ποιητής, συγγραφέας,
Πλατεία Μετσόβου
Τηλ.-Τηλεομοιότυπος (fax) 2656041273
κιν. 6944745303

Comments are closed.