Σύνταγμα ή κουρελόχαρτο;

Αρθρο 21 /1
Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους καθώς και ο γάμος η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
Άρθρο 21 /2
Πολύτεκνες οικογένειες,ανάπηροι πολέμου,και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο,καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο,έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.
Άρθρο 21 /3
Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος,της αναπηρίας, και για την περίθαλψη των απόρων
Άρθρο 21 /4
Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.
+++ Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής,καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους.

Leave a Reply