ΘΡΑΣΟΣ

Σήμερα 15 /2 /2016, οι Αλβανοτσάμηδες κατέθεσαν αγωγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ακολουθούμενοι από πολλούς καθηγητές που ασχολούνται σε αυτό το δικαστήριο.
Ζητούν να αναγνωρισθεί η γενοκτονία των Αλβανοτσάμηδων από τους Έλληνες, να τους αποδοθούν οι περιουσίες τους, και να προσαρτηθούν πολλές περιοχές της Ηπείρου στην Αλβανία.
Η γενοκτονίες έγιναν από το 1913 έως και το 1944 όπως ισχυρίζονται.
Βέβαια οι ΗΠΑ είναι δίπλα τους.
Ελπίζω πως το Ελληνικό κομμάτι θα έχει δικηγόρους να ρίξουν τις χαζομάρες που γράφουν και να ζητήσουν να καθαρίσει το Θέμα της Βορείου Ηπείρου, που είναι σε εκκρεμότητα.
Ξέχασαν οι Αλβανοτσάμηδες να αναφέρουν πως το 1913 γινονταν απελευθερωτικός πόλεμος. Ξέχασαν ακόμη πως το 1941 ήγηραν τα όπλα κατά της Ελλάδας, έκαναν σώματα στρατού που τάχθηκαν κάτω από την ηγεσία των γερμανών. Έκαναν σώματα ασφαλείας κλπ .
Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι.
Μέχρι αυτή τη στιγμή κανένα μέσον δεν μας είπε την είδηση.
Ναι βρε, τι θες και συ, τα δικά μας μέσα αγωνιούν, για το σύμφωνο συμβίωσης, για τους λαθρομετανάστες και για τις ξέκωλες.
Πατρίδα, θρησκεία, τι είναι αυτό;
Όταν θα είστε κάτω από την κυριαρχία των αλλόθρησκων θα μάθαιτε τι είναι.
Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά

ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ

Ο Χρήστος Μπότσιαρης παρά την εχθρότητα του προς τους Τζαβελαίους δεν έγινε προδότης, δεν παρέδωσε το Σούλι. Δεν είχε όμως τας στρατηγηκάς ικανότητας του Τζιαβέλα, ούτε την ακατάσχετον ορμήν και ενεργητικότητα του.
Πάντως κατά το διάστημα της απουσίας του Φώτου Τζιαβέλα όταν ο Μπότσιαρης απέμεινε ο ανώτερος αρχηγός, τίποτε σπουδαίο δεν έγινε μεταξύ των εμπολέμων, πλην της επιχειρήσεως προς Βίλιαν, η οποία ήτο κυρίως έργον του Σαμουήλ. Η πείνα είχεν εξαντλήσει σωματικά τους πολιορκούμενους ώστε ο Σαμουήλ να τους αποτρέψει πλέον από επιδρομάς και να τους προτρέπει να κρατούν τις θέσεις των και μόνον.Ο Περραιβός κατηγορεί σαφώς και ανοικτά τον Σαμουήλ, ως κύριον αίτιον της απραξίας και της ελλείψεως μαχητικού πνεύματοος μεταξύ των πολιορκουμένων. Γράφει,<<Πιθανότατη η διάλυσις των τουρκικών στρατοπέδων, αλλά αι προφητικαί συμβουλαί του Ιερομόναχου Σαμουήλ, εξ εναντίας πολύ την ενίσχυσαν, διότι οι απλοί αμαθείς σουλιώται δοξάζοντες αυτόν ως προφήτην, εδέχοντο και τους λόγους του θεοπνεύστους. Αι δε συμβουλαί του ήσαν αι εξής.Να μην πολεμούν πλέον τους τούρκους ούτε την ημέραν, ούτε και την νύχταν, αλλά να φυλάττωσι μόνον τας θέσεις των. 2ον) Τους εξησφάλιζεν εκ θείας δήθεν αποκαλύψεως ότι μετ ολίγας ημέρας μέλλουν να διαλυθώσιν και να διασκορπισθώσιν οι τούρκοι υπό θεί΄κής οργής και τότε εις σουλιώτης θέλει διώξει χίλιους τούρκους.>>
Ο Περραιβός κατηγορών τον Σαμουήλ σφάλλει, όχι βέβαια εκ προθέσεως, αφού σε άλλα σημεία τον εξυψώνει μέχρι εβδόμου ουρανού,επί πλέον δε ο ίδιος από εξέτασιν των διασωθέντων εις Πάργαν έμαθε το ηρωικόν του τέλος.
Έπρεπε όμως να μην δημοσιεύσει όσας φήμας έφθαναν μέχρις αυτού, εν Πάργη ευρισκομένω.
Πιθανόν ο Σαμουήλ να συνεβούλευσε την στατικήν άμυναν, βλέπων την εξάντλησιν των μαχητών και των γυναικοπαίδων. Πίθανόν να προέβη εις τας συστάσεις αυτάς, φοβούμενος μήπως προκύψει τίποτε κακόν από τας διχονοίας των αρχηγών που ηρνούντο να δεχθούν άλλον επί κεφαλής. Έχω και εγώ από μικρός ακούσει ότι ο καλόγηρος επίστευε και επανελάμβανε ο καλόγηρος μίαν προφητείαν αποδιδομένην εις τον Κοσμάν τον Αιτωλόν κατά την οποίαν εις την τελευταίαν φάσιν του πολέμου, άγγελος Κυρίου με το σπαθί στο χέρι θα καταστρέψει τους τούρκους.
Ασφαλώς ο Σαμουήλ, αν έκανε κάτι τέτοιο που γράφει ο Περραιβός, διότι οι άλλοι ιστορικοί δεν το γράφουν είχε τους λόγους του. Έβλεπε τα πράγματα από σιμά και όχι από την Πάργα, όπωςο Περραιβός που τα μάθαινε από τους φυγάδες, χωρικούς ή και εχθρούς ακόμη κατερχομένους εις την Πάργαν προς προμήθειαν εκ των εκεί καταστημάτων, διότι το Μαργαρίτι και τα χωριά του, μέχρι τελευταία ακόμη ψώνιζε από την Πάργαν κατά κύριον λόγον.————————————————————————————————————————————————————————————–
Τα γύρω χωριά λόγω του πολέμου, δεν καλλιεργούσαν κανονικά, επί πλέον δε αυτά έφεραν το βάρος της τροφοδοσίας των πολιορκητικών δυνάμεων κατά το πλείστον τουλάχιστον.
Έτσι οι Σουλιώτες έπρεπε να φτάσουν μακρυά στην περιοχή Πρεβέζης για να φέρουν έλάχιστα πράγματα στους ώμους των, αφού απο κει που περνούσαν, δεν ήταν προσιτά τα μονοπάτια δια ζώα.

+Βασίλειος Παύλου Παυλίδης.
Για την αντιγραφή Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά
Δύο σελίδες από το βιβλίο του Βασίλη Π Παυλίδη ΣΑΜΟΥΗΛ εκδοση 1972 σελίδες 130 Θεωρώ ότι είναι ένα από τα βιβλία του πατέρα μου που πουλήθηκαν σε όλην την Ελλάδα πλην Θεσπρωτίας. Τι περίεργο; Δυστυχώς δεν έχομε αντίτυπα να στείλουμε σε σχολεία η βιβλιοθήκες. Θα στείλουμε ένα στο Ιστορικό Αρχείο Παραμυθιάς.

Σούλι
Σύγνεφο μαύρο σκέπαζε το Σούλι και την Κιάφα
ολημερούλα έβρεχε, ολονυκτίς χιονίζει.
Κι από το Στρούνι πρόβαλεν, ένας λιγνός λεβέντης.
Από τα Ιωάννενα, μαυρα μαντ΄σατα φέρει.
Τα παλληκάρια τα καλά,συντροφοί τους τα χάνουν.
Ακούστε Φώτου τα παιδιά, του Δράκου παλληκάρια,
το Δέλβινο το άπιστο πρόδωσε τα παιδιά μας,
στ΄Αληπασά τα έφεραν τα έξ΄αράδ΄αράδα.
Αυτός τα τέσσερ΄έσφαξε,των δυο ζωήν χαρίζει.
Του Δήμο Δράκου του υγιού και τ΄αδελφού του Φώτου.
Και κείνοι καθώς τ΄άκουσαν βαριά τους κακοφάνει.
Δέσποτα, τον πρωτόπαππα,εφώναξαν κι οι δύο
,ψάλλ΄όλων τα μνημόσυνα, των έξ΄παλληκαριών μας.
Ούτε ο τύρανος ζωή, των σουλιωτών χαρίζει,
ούτε σουλιώτης ζωντανός, στα χέρια του λογάται
Σαμουήλ σελίδα 100 Βασίλη Π Παυλίδη
από τη συλλογή Φωριέλ

Χρονικό Σφαγής Ελληνορθοδόξων Γηγενών 108 μχ -2013 μχ

Ο πολυγραφότατος Dr Απόστολος Πάσχος στο νέο του έργο με τίτλο -Χρονικό Σφαγής Γηγενών 108μΧ -2013μΧ παρουσιάζει την σφαγή των Ελληνορθοδόξων μέσα από ένα πρωτοποριακό χρονικό ιστορικής καταγραφής, που με κραταιό φρόνημα, πατρώα αρετή και παρρησία αντιστάθηκαν εγκατέςλειψαν τα εγκόσμια με την αυτοθυσία των για να αποτελέσουν δια τους γηγενείς απογόνους οδοδείκτες και ποδηγέτες παιδείας και αγωγής.
Το έργο αυτό το έγραψε το ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα του Απόστολου Πάσχου για να μας αφυπνήσει και να τονίσει τη σημασία της θυσίας και του αγώνα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διάγει η χώρα μας, τους καιρούς της Νέας Τάξεως Πραγμάτων και της Παγκοσμιοποιήσεως. Η Ελλάς και όταν νικάται και όταν υποδουλώνεται κατακτά τους λαούς με τον αθάνατο πολιτισμό της. Μας θυμίζει ότι φέρουμε μια κληρονομιά που επιμένει με εγκαρτέρηση στη λύτρωση της από το μαρασμό και τη λήθη.Οι μάρτυρες πολέμησαν για τη βαθειά και ακλόνιτη πίστη τους στον Χριστόν και για να αναστήσουν το όνομα των Ελλήνων και της Ελλάδος μας, γιατί θεωρούσαν ότι η πίστη τους στον Υιό του Θεού για την οποία οδηγούντο στο μαρτύριο ήταν σπουδαιότερο και πλουσιότερο αγαθό και ότι η υψίστη τιμή και δόξα ήταν η μέλλουσα εν Χριστώ ζωή.
Η χρονολογική αναφορά των μαρτύρων παρουσιάζεται ανά μήνα καθ΄όλη τη χρονική περίοδο από το 108μ Χ -1013 μ Χ.Είναι απορίας άξιον, πως υπήρχαν τόσοι ιερομάρτυρες οι οποίοι άρνήθηκαν τη ζωή τους μετά τα Ααπάνθρωπα βασανιστήρια. Η καταγραφή αυτών των θυσιών, αποτελεί αποθησαύριση του παρελθόντος και κληροδοτηθεί από τις παρερχόμενες στις επερχόμενες γενιές τον πολιτισμό.
Η ορθή χρήση της καθαρεύουσας, η ευρηματική εκφραση του Συγγραφέα μαρτυρεί τη διεγερμένη πνευματικότητα του, αφού κατά το Θουκυδίδη -η αγωγή της γλώσσας ταυτίζεται με την πνευματικότητα.-
Ο Απόστολος Πάσχος διαθέτει εξαιρετική προγνωστική αξία της ιστορίας η οποία επαναλαμβάνεται και με την σπάνια καλλιεργειά του, εμβάνθυνση και συγκρότηση υπηρετεί πραγματικά το πνεύμα της επιστήμης του και της επθστημονικής αληθείας με θρησκευτική ευλάβεια, τιμιότητα, αρετή,ανιδιοτέλεια,με μεγάλη ευαισθησία στα πνευματικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα της ανθρώπινης κοινωνίας.Έχει την ευαισθησία του ενεργού πολίτη που αντιστέκεται δημιουργικά στην επικρατούσα απαξίωση των αξιών. Αυτό το χρέος τον ώθησε στο να υμνήσει με το νέο του βιβλίο το χριστιανισμό με άσβηστο πόθο για αγάπη, ελευθερία, δικαιοσυνη. Προτάσσει και πάλι αυτό που ο Πολυλάς προτάσσει -Η ηθική ελευθερία είναι το πιο οχυρό καταφύγιο της ανθρώπινης ψυχής που πολιορκείται από την ψυχική βία. Οι μάρτυρες θριαμβέβουν και μέσα στην ψυχή των εχθρών της.-
Μακάρι με το βιβλίο αυτό ο Απόστολος Πάσχος να μας ξυπνήσει να μιμηθούμε τον αγώνα και τη θυσία των Ελληνορθοδόξων γηγενών.
Να αφυπνήσει την πίστη μας εις τον Σωτήρα του Γένους Χριστόν και την αγάπη μας εις την πατρίδα Ελλάδα.
Να μας καταστήσει ικανούς και μετά παρρησίας δυναμικούς να παραμείνουμε αλώβητοι σ΄αυτές τις ημέρες των καιρών μας, για να μη χαθεί η ιστορική μας μνήμη, διότι οι καιροί ου μενετοί εισίν.-
Να ανυψώσει το αίσθημα τηε επιφάνειας διότι εμείς οι ορθόδοξοι Έλληνες είμαστε συνεχιστές της παραδόσεως της Ρωμιοσύνης, η οποία είναι άριστος συνδιασμός Ελληνικότητας και ορθοδοξίας.

Αθήνα 15- 02-2014.

Αικατερίνη Βλαχοπαναγιώτου- Μπατάλια.
Συγγραφέας, γενική γραμματέας της ΔΕΕΛ..
.

Προς τον Πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας.

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε χαίρομαι που είστε ο έντιμος Πρόεδρος της Γερμανίας μετά από τρεις που αποπέμφθηκαν από το θώκο τους για σκάνδαλα. Λένε πως οι αποπεμφθέντες ήταν φίλοι της κυρίας Μέρκελ. Βέβαια εμείς που κατηγορούμαστε όπως καλά γνωρίζεται σαν διεφθρμένοι είχαμε για διαφθορείς τους Γερμανούς που για να πάρουν τα έργα παράνομα και καταχρηστικά έκαναν τους εδώ απατεώνες να χρηματισθούν. Όμως όπως γνωρίζεται κύριε Πρόεδρε μεγαλύτερο μέρος ευθύνης έχει ο  έχων τη δυνατότητα να χρηματίσει και όχι ο χρηματιζόμενος. Αυτοί κύριε Πρόεδρε δεν είναι παρά μαριονέτες  των ισχυρών. Βέβαια θα έλεγα πως είναι διεφθαρμένοι οι Έλληνες αν οι Γερμανοί δεν είχαν κάνει το ίδιο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και σε άλλες περιοχές της γης, ων ουκ έστι αριθμός. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε αλήθεια πως θα νοιώθατε αν εμείς είχαμε κλέψει τα χρήματα των τραπεζών σας, είχαμε σκοτώσει αμάχους και είχαμε εξοντώσει ολόκληρες περιοχές.  Αν σας είχαμε κλέψει τους αρχαίους σας θησαυρούς, αν, αν, αν. Κύριε Πρόεδρε επειδή είστε έντιμος  περίμενα όσο και αν δεν έχετε την εξουσία να πάρετε το θέρρος και να πείτε πως ναι ,δεν έχουμε μόνο ηθικό χρέος, αλλά και οικονομικό. Και να σκύψουμε να τα βρούμε με αρχή την επιστροφή των περισσοτέρων αρχαίων μας θησαυρών. Είναι δικά μας κύριε Πρόεδρε και σεις το γνωρίζεται.  Υπάρχουν στη πατρίδα σας άνθρωποι που μπορούν να εξηγήσουν το χρέος σας προς την Ελλάδα. Εμείς όποτε η πατρίδα σας μας ζήτησε  ήμασταν εκεί. Μήπως εσείς πρέπει να πείτε στην κυρία Μέρκελ πιο είναι το χρέος της απέναντι στους Έλληνας. Κύριε Πρόεδρε περάστε εκτός από τους Λυγκιάδες και από το Κομμένο της Άρτας εκεί κύριε Πρόεδρε θα σας πουν πως δολοφόνησαν με τα πιο φρικτά βασανιστήρια 387 ανθρώπους πως δεν τους σκότωσαν απλώς αλλά τους βίασαν τους έβγαλαν τα μάτια σκότωσαν έγκυες γυναίκες και, και καi . Περάστε και από την Παραμυθιά εκεί θα δείτε πως σκότωσαν όλους τους άνδρες προκρίτους, χωρίς αιτία μόνο και μόνο από μένος και για να ληστεψουν και να αρπάξουν. Όλη η πατρίδα μου είναι γεμάτη από νεκροταφεία με αμάχους. Ανάμεσα σας υπάρχουν και έντιμοι. Ακούστε τους και δεν θα χάσετε. Η δικαιοσύνη για τους Χριστιανούς και σεις λέτε πως είστε Χριστιανοί είναι το διαβατήριο για τον Παράδεισο. Κύριε Πρόεδρε, το να μην διορθώνετε τα λάθη του Ναζισμού είναι σαν να τα αποδέχεστε.  Πάντα θα βαρύνει τη χώρα σας η απανθρωπιά που έδειξαν οι δυνάμεις σας όχι στις μάχες αλλά στους αμάχους στα μωρά. Μια έμπρακτη συγνώμη είναι να πείτε σας χρωστάμε, δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε  όλα μαζύ σας δίνουμε τόσα κάθε χρόνο από τα πλεονάσματά μας  και μεις κύριε Πρόεδρε  θα ξεχρεώσουμε τα χρέη μας. Βλέπετε εμείς οι ανέντιμοι δεν λέμε δεν σας χρωστάμε κόψτε το λαιμό σας όπως μας λέει ο κύριος Σόϊμπλε.  Είναι κρίμα η ανθούσα Γερμανία να μην δίνει τα χρέη της. Στο κάτω κάτω της γραφής αν δίνει κάθε χρόνο 5.000.000.000. ευρώ δεν θα πάθει τίποτε. Έτσι θα μας ξεχρεώσετε και μεις θα λέμε στους νεκρούς μας πως κάποιοι Γερμανοί δεν είναι ίδιοι με τους Ναζίδες. Μια Ελληνίδα που γεννήθηκε το 1942 και οι μνήμες της είναι τα μοιρολόγια της γιαγιά της και οι ιστορίες των ανθρώπων της Πόλης της, της Παραμυθιάς της Θεσπρωτίας.

Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

Οι Έλληνες τότε πατριώτες με ιδανικά. Οι Έλληνες  τώρα είναι σαν να μην έχουν καμια σχέση, τούτη η φάρα η σημερινή, είναι ραγιάδες ραγιάδες. Σαν να ξέχασαν πως έχουν πατρίδα ιδανικά. Τότε η ψυχή τους φλογίζονταν από το πάθος και την αγάπη προς την πατρίδα. Τώρα φλογίζονται από το πάθος για το χρήμα, τι κρίμα; Και επειδή πολλές φορές αδικούμε τους σημερινούς θα σας φέρω λίγα παραδείγματα. Αυτά που  διάβασα και έμαθα παιδί και γω τότε στο σχολείο μου από ένα δάσκαλο μοναδικό, αυτά με είχαν   συγκλονίσει. Ήταν η οικογένεια Υψηλάντη. Ο πατέρας του Αλέξανδρου και του Δημήτριου Υψηλάντη ο Κωνσταντίνος ήταν Μέγας και τρανός. Όμως παρά το ότι είχε αξιώματα στην Πόλη ήταν μέγας Διερμηνέας, τα χάλασε με τον Σουλτάνο και έφυγε. Δεν θα γράψω όλη τη ζωή του αν και θα άξιζε. όμως ο Άνδρας αυτός έγινε Ηγεμόνας της Βλαχιάς έδωσε τα μέσα στον Γιωργάκη Ολύμπιο  να κάνει στρατό από  Έλληνες και να πάει με τους Ρώσους.Όταν μπήκαν στη Ρουμανία, ο Γιωργάκης Ολύμπιος Ύψωσε την Σημαία της Επανάστασης εναντίον των Τούρκων.Τα παιδιά του Αλέξανδρος και Δημήτριος αγωνίσθηκαν για την ελευθερία της Πατρίδας τους. Αυτά τα αρχοντόπουλα του άρχοντα και Ηγεμόνα. Ό ένας έκανε τον Ιερό λόχο και πολέμησε και ΄πεδωσε αγώνες χωρίς φόβο. Και ο άλλος πάλεψε όλη του τη ζωή σαν λέων για την ελευθερία της πολυαγαπημένης πατρίδας. Και όταν χρειάστικαν χρήματα για την επανάσταση, τότε η μητέρα τους τους έδωσε όλα της τα κοσμήματα. Τα παιδιά της, της είπαν όχι. Και κείνη τους απήντησε. Δίνω στην πατρίδα μου τα παιδιά μου ότι πιο πολύτιμο έχω και  θα λυπηθώ τούτα τα πράγματα. Ήταν μια οικογένεια Ηρώων Ελλήνων. ¨Ομως εμείς θα πάμε και σε έναν πολιτικό τον Καποδήστρια. Αυτός λοιπόν ο άνδρας που έκανε πολλά και θαυμάσια στη ζωή του ήρθε να βοηθήσει τον τόπο του και είπε προς πάντας.. Εφόσον αυτά που έχω με φτάνουν να ζήσω δεν θα εισπράξω ούτε έναν οβολό από τα ταμεία του κράτους. Όταν γύρω μου υπάρχει τόση πέινα όταν ο λαός μου πεινάει. Και θα θελήσω να σας μιλήσω και για κείνους σαν τον Κανάρη ή το Μπότσαρη. Και θα θυμήσω τον Μπότσαρη διότι όταν του δώθηκε ένας βαθμός και έγινε στρατηγός άρχισαν τα παράπονα. Εκείνος έσκισε το διορισμό και φώναξε. Τους βαθμούς και τα παράσημα τα παϊρνω με το σπαθί μου στις μάχες. Έδωσε το παράδειγμα. Κοιτάξτε γύρω σας τα κοράκια της πολιτικής πως ζούνε μέσα στη χλιδή και μέσα στα αφορολόγητα. Που είστε  Υψηλάντιδες  να δειτε  για ποιους  δώσατε  τα πλούτη σας  και τη ζωή σας.. Σίγουρα όλοι εμείς που είμαστε υπερήφανοι για τους προγόνους μας δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πολιτικούς. Οι  πολιτικοί και ας με συγχωρήσουν οι έντιμοι, όλο και κάποιος ξέφυγε από τη σαπίλα, κοιτάξτε τους και φτύστε τους μη τους ματιάσετε.,. Και αν δείτε έντιμο σε όποιο κόμα σας ταιράζει ψηφίστε τον είναι είδος προς εξαφάνιση και αξίζει  την .διαιώνιση αδέρφια δεν είναι μοναδικός ο Τζοχατσόπουλος. Έχετε να δείτε λεβέντες από όλα τα αξιώματα και από όλες τις παρατάξεις.όμως εκεί ανάμεσα τους είναι κάποιοι που δεν τα έφαγαν με τον Πάγγαλο. Είναι και κάποιοι που δεν θέλουν να πάρει ο αέρας την Ελληνική Σημαία. Είναι και κάποιοι που αγαπάν τον τόπο μας. Τώρα η Πατρίδα μας χρειάζεται όλους. , Κύπρος Σκόπια ΑΟΖ και Σκουριές Μνημόνια Και ΔΝΤ και ΕΚΤ όλα τα κοράκια. Μέρκελ και Σόϊμπλε και κείνος ο γκομενιάρης ο Ολάντ και κείνη η Λαγκάρτ Θεός να σε φυλάει τι να πω. Μακάρι να ανανήψουν και να φωτισθούν Και κείνος ο Σαμαράς που μήτε στη Βουλή πηγαίνει μήτε σαν Πρόεδρος της Προεδρία της ΕΕ δεν φαίνεται πουθενά τι να πω; ο αόρατος Πρωθυπουργός. Ο αόρατος Πρόεδρος της ΕΕ Και περίμενα να τον δω να είναι εκεί στην Ουκρανία να δίνει στις συσκέψεις με τους Ευρωπαίους τα φώτα του  ή να χτυπάει ρε αδερφέ μου τον κώδωνα και να φωνάζει σιωπή. Μπα χεσμένους μας είχαν. Και άντε να πεις πως θα μας υπολογίσουν στα δικά μας θέματα που είναι και βουνά. Θα μοιράσουν τα ιμάτιά μας με κλήρο. Και νόμιζα πως είναι πατριώτης και έξυπνος με καλές σπουδές και προ παντός με ένα όνομα πίσω του, της Πηνελόπης Δέλτα. Μιας γυναίκας που δεν άντεξε τη σκλαβιά της πατρίδος της.  πούσαι Αντώνη πούδειχνες πως θα γινόσουν  άλλος.Ρε Αντώνη τι βρήσκεις και λες με τον Βαγγέλη τον λεβέντη τον Καραμπουζουκλή; Αυτός μάνα μου, το νου του τον έχει στην καρέκλα. Δεν μπορεί να σκεφτεί.Αλλά αν και συ σκεπτόσουνα Αντώνη μου θα είχες παρέα τον Ευάγγελο. Είμαι πολύ θυμωμένη με τις ΜΚΟ ναι αυτές και τα παραπούλια τους. Ψά;ξτε που πηγαίναν τα λεφτά του Υπουργείου Πολιτισμού και θα βρήτε Λαβράκια.  Ψάξτε και κείνη τη μηχανοργάνωση που θα έκαναν και που αγόραζαν υπολογιστές για την μηχανοργάνωση  σάπιους. Δηλαδή άχρηστους. Και τους είδα πριν τρία χρόνια στους διαδρόμους της Περιφέρειας Ιωαννίνων και έκλαψε η ψυχή μου. Ούτε σε σχολεία δεν τους έδωσαν για μαθητές Δημοτικού. Αυτά γιατι μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και αν πάθω τίποτε θα γλυτώσουν και τη σύνταξη γιατί όπως είπε ο Ανδρέας ο Λοβέρδος δεν πεθαίνουμε  κι όλας. Ανδρέα μου πρώτα θα σε θάψουμε και μετά θα πεθάνουμε εμείς.Βέβαια ο Άδωνης κάνει ότι μπορεί, όμως εμεις θα αντέξουμε ακούς θα αντέξουμε.

Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά.

ΓΡΑΙΚΟΣ ΡΩΜΙΟΣ

Ο Έλλην δημιουργός του Γραικός και  Ρωμιός είναι λειτουργός του πολιτιστικού ιστορικού γίγνεσθαι με γηγενη  ανάδελφον ταυτότητα ιδιοπροσωτπίαν φρόνημα, καταγωγήν,άνευ εθνικού ή ρατσιστικού χαρακτήρος. Άλωστε ο σοφιστής Αντιφών τονίζει–φύση πάντα πάντες όμοιοι τεθήκαμεν και ο ρήτωρ Αλκιδάμας πιστοποιεί, –πάντας ελευθέρους αφήκεν ο Θεός, ουδένα δούλον η φύσίς πεποίηκεν.–

Η Ελλήνων γλώσσα γηγενής διαχρονική διασώζεται παρά την Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν και επιβολλήν της λατινογλωσσίας, η οποία κατηργήθη εις το Ελλήνων Βυζάντιον ως εθνική ήτη του λαού με παιδείαν Εληνορθόδοξον και αγωγήν, δεδομένου ότι–Έλληνες το γένος εσμέν ων ηγήσθαι και Βασιλεύετε ως ή τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί –ως γράφει ο φιλόσοφος του Μυστρά Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων προς τον Βασιλέα του Βυζαντίου Μανουήλ Β –1391- 1415 μχ–.

Έλλην Γραικός Ρωμιός είναι γηγενή ονόματα αρχαιόθεν του αναδέλφου γέννους και έθνους Ελλήνων. Ο Αριστοτέλης θεωρεί  το Γραικός παλαιότερον του Έλληνος γράφων,—Ώκουν οι Σελλοί εντάυθα Ελλοποία Δωδώνη- και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί,  νυν δε Έλληνες.

Εις την συνείδησιν των αγωνιζομένων Ελλήνων το Γραικός είναι ταυτόσημον με το Έλλην. Ο Αθανάσιος Διάκος υπερηφάνως τονίζει προς Ομέρ Βρυώνη–εγώ Γραικός γεννήθηκα . Γραικός θε να πεθάνω.-

Τα ονόματα, Έλλην, Γραικός, Ρωμιός,  είναι Ελληνικον,  ανάδελφον συνοδευτικόν συστατικόν της ιστορικότητός μας, δια την οποίαν ας είμεθα υπερήφανοι και άξιοι συνεχισταί…

Δρ Δρ

Πάσχος  Απόστολος  του Ιωάννου.

Παθολόγος Πυρηνικός Ιατρός.

Συγγραφέας- Ιστορικός-Ποιητής.

Κεντρική Πλατεία. Μέτσοβον.

ΤΚ 44200.

Τηλ  FAX 2656041273

ΚΙΝ 6944745303.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. του Δρος Δρος Αποστόλου Ιωάννου Πάσχου

Το βυζάντιον μας κληροδότησε τα παιχνίδια της αρχαίας Ελλάδας και της Ελληνιστικής περιόδου.Είναι τα παιχνίδια, τα οποία ομολογουμένως έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι τα Ελληνικά παιχνίδια τριών χιλιάδων και πλέον ετών, τα οποία εγαλούχησαν  και ανέδειξαν απλούς πολίτας, φιλοσόφους και άρχοντας, μάρτυρας και αγίους του Ελληνισμού […].

Μετά μας λέει για τη διάκριση των παιχνιδιών σε ατομικά και ομαδικά. Σε ψυχαγωγικά και αυτοπαιδαγωγικά […]. Η ψυχαγωγία εις το Βυζάντιον ιδιαιτέρως δια τα παιδιά ήτο βασικόν μέλημα του Αυτοκράτορος και των αρχόντων αλλά και όλων των πολιτών της απέραντης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας […]. Εις τα αγόρια προσφέροντο πήλινα σπιτάκια, βόλοι, μπάλες σφυρίκτρια, και άλλα πολλά. Εις τα κορίτσια κυρίως κούκλες και άλλα παιχνίδια οι κούκλες ελέγοντο πλαγόνες […].Τα παιχνίδια εις το Βυζάντιον τα οποία είναι δημιουργήματα της τρισχιλιετούς ιστορίας υποβοηθούν τα παιδιά και τους εφήβους να αναπτύξουν υγιά προσωπικότητα και να την διατηρούν ολοκληρωμένην

[…].Όλα τα παιχνίδια  του Βυζαντίου είναι φυσικά και υγιεινά, αφού βασικά δοκιμάζουν τας σωματικάς δεξιότητας με την φυσικήν επιθυμίαν του παιδιού […].Τα σείστρα και οι καλαθίσκοι  των αρχαίων Ελλήνων ανευρίσκονται και εις την Βυζαντινήν Αυτοκρατορικήν Επικράτειαν και σήμερον λέγονται κουδουνίστρες και καλαθάκια […].

Στα παιδιά άρεσε να κατασκευάζουν παίζοντας επί της άμμου το ίδιο μας λέει και ο Όμηρος εις την Ιλιάδα […]. Oς τ΄επεί ουν ποιήση αθύρματα νηπιέησιν αφ΄αυτις συνέχευε ποσίν και χερσίν  αθύρων […]. Το παιχνίδι γέρων ή πάππος των αρχαίων εις το Βυζάντιον ήτο πολύ ευχάριστον και σήμερ λέγεται  κλέφτης. Είναι το εξάνθημα των αγκανθών που το φυσούν τα; παιδιά και τρέχουν να το πιάσουν. Η μηλολόνθη των αρχαίων και ζίνα εις τους Βυζαντινούς χρόνους σήμερον δε μπούρμπουνας.

Ο Αριστοφάνης στους Αχαρνείς και εις το έργον σφήκες λέγει χαρακτηριστικά. […] χρυσομιλλόνθιον ζωϋφιον τι εστί κατά κάνθηρον, ξανθόν ό και κατέχοντες οι παίδες δεσμεύουσι εκ του ποδός και αφιάσει προς τον αέρα. […]Τα παιχνίδια τροχοί, σφαίρα, ψηφίδας, αστραγάλους τα σφαιρίδια  κλπ. […] Η αιώρα, κούνια, που τόσον διασκεδάζει σήμερον τα παιδιά […].Η ακινητίδα μύια των αρχαίων είναι η χάλκη μυία των Βυζαντινών και η τυφλόμυγα των σημερινών παιδιών.Το μπιζ που παίζουν σήμερον έχει τας ρίζας του εις την αρχαιάν Ελλάδα […].

Η οστρακίδα είναι είδος κληρώσεως ποίος θα παίξει πρώτος. Γίνεται με την χρήσιν οστράκου ή νομίσματος […]. Η αμπάριζα, το σημερινόν σκλαβάκια, το πένταυρον η σημερινή τραμπάλα είναι παιχνίδι των αρχαίων.Τα παιδιά εις την αρχαιότητα έπαιζον πεντόλιθους που εις το Βυζάντιον και σήμερον λέγονται πεντόβολα.Με τις πλαγόνες που σήμερα λέγονται κούκλες έπαιζον τα κορίτσια […]. Η διελκυστίνδα παιχνίδι χαροποιόν της αρχαιότητος  επαίζετο και εις το Βυζάντιον και σήμερον και πολύ χαίρονται τα παιδιά όταν τραβάει ο ένας από εδώ ο άλλος από εκεί και δείχνουν τη δύναμη  τους […].

Δεν περιλάβαμε όλα τα παιχνίδια που επαίζοντο εις την αρχαία Ελλάδα και επαίζοντο και εις το Βυζαντιον και σήμερα […]. Επειδή τα παιχνίδια  της αρχαίας Ελλάδος και του Βυζαντίου είναι πάρα πολλά δεν τα περιλάβαμε όλα στο παρόν άρθρο.

Α.Ι Π

Παθολόγος  Πυρηνικός ιατρός

Πλατεία Μετσόβου Μέτσοβον ΤΚ 44200.

Τηλ ΦΑΞ 2656041273.. Κιν 6944745303

ΟΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ.

Στο ΠΑΡΟΝ της Κυριακής σε άρθρο του κυρίου Νίκου Αμμανίτη διαβάσαμε και σας το μεταφέρουμε. Σήμερα παλιόγερος, τότε δωδεκάχρονο παιδί θυμάμαι.Ένας γέρος εβδομήντα ετών είπε το ΟΧΙ. Σαν έτοιμες από καιρό ανασκουμπώθηκαν όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες από τα χαράματα εκείνης της  Δευτέρας.

Στις πρώτες εκδόσεις των Εφημερίδων δημοσιεύοντας τα διατάγματα επιστρατεύσεως της κηρύξεως στρατιωτικού νόμου, επιτάξεως κτηνών, μηχανών, οχημάτων,καθώς και τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων που καλούνταν υπό τα όπλα.Αμέσως σε πολλά  σημεία της Πρωτεύουσας, εγκαταστάθηκαν σε σχολεία και σε άλλα κατάλληλα κτίρια, ιατρεία του Ερυθρού Σταυρού επανδρωμένα με γιατρούς, επικουρούμενους από εθελόντριες αδελφές νοσοκόμες, πλήρως εξοπλισμένα με υγειονομικό υλικό ,έτοιμα να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, ορίσθηκε από τα αστυνομικά τμήματα υπεύθυνος -παθητικής αεράμυνας-κάτοικος που όφειλε να μεριμνήσει σε περίπτωση συναγερμού για τη γρήγορη μετάβαση των κατοικούντων στα καταφύγια,τα οποία έπρεπε να εφοδιασθούν με νερό,κλπ— —— —————————————————————Και αφού περιγράφει όλες τις διαδικασίες συνεχίζει.. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Εφοδιασμού έδινε εντολή να παρασκευάσουν οι φούρνοι, διπλή ποσότητα ψωμιού για να μην νοιώσουν οι Έλληνες την έλλειψη του επιούσιου.Ένα άλλο μέτρο ήταν η εντολή να καταβληθεί στους εφέδρους το εφεδρικό επίδομα ώστε οι νέοι μας να φεύγουν σίγουροι για την οικογένειά; τους.Και εφαρμόστηκε την άλλη μέρα Είμαι 72 ετών και τέτοια ετοιμότητα του Ελληνικού κράτους δεν θυμάμαι και ΟΧΙ δεν θυμάμαι μόνο το ΟΧΙ στο Σχέδιο Αναν του μοναδικού Τάσου Παπαδόπουλου και το ΟΧΙ στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και κατ΄επέκταση στην Ε.Ε.. Ο κύριος Νίκος Αμμανίτης γράφει για τις παρελάσεις πως τις επέβαλε ο λαός και ακόμα, πως υπάρχουν τρεις επιστολές του Ζαχαριάδη, βέβαια ο λαός γνωρίζει τη μια αυτή που είπε να πολεμήσουμε τις άλλες δυο που  καλούσε  το στρατό μας— που μεγαλουργούσε στα βουνά μας της Ηπείρου—- να πετάξει τα όπλα, να αδελφωθεί με τους Ιταλούς και να υπογράψει ειρήνη με τη μεσολάβηση της Σοβιετικής Ένωσης..—–Κατόπιν  ο λαός μας που συνέχισε την αντίσταση. Αντιστάθηκαν στους Γερμανούς και εισέπραξαν κρεμάλες, καμένα χωριά,ερήμωση, θάνατο. Αντισταθήκαμε πάλιν,αλλά όχι στους Ναζί αλλά στα 80 εκατομμύρια Γερμανών που ονειρεύονταν να γίνουν κοσμοκράτορες.——– —— Όταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στη Ρωσία  τότε ο Στάλιν δεν είπε λέξη για ναζισμό αλλά ξεσήκωσε τους Ρώσους λέγοντας να πολεμήσουν υπέρ πατρίδος και αναφέρθηκε στην ένδοξη ιστορία πασών των Ρωσιών.—————-Έτσι αυτός ο πόλεμος πέρασε στην ιστορία ως ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος.Για την αντιγραφή Αλεξάνδρα Παυλίδου Θωμά. Δεν μεταφέραμε ολόκληρα τα άρθρα, αξίζει να τα διαβάσετε. Έχουν μια μοναδικότητα, τη μοναδικότητα του αυτόπτη μάρτυρα, που απαλλαγμένος από προκαταλήψεις μεταφέρει την ιστορία αυτούσια.

ΣΟΦΑ ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΓΙΑ

Τρεις είναι οι αρετές που οφείλεις ν΄ασκείς. Να τιμάς τους Θεούς, να αγαπάς τους γονείς που σε ανέθρεψαν και να σέβεσαι τους νόμους της Ελλάδος.

Ευριπίδης.

Όταν το νομοθέτημα δεν αποβαίνει προς το συμφέρον της κοινωνίας, ποτέ δεν έχει το χαρακτήρα του δικαίου.

Επίκουρος.

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τους καλούς νόμους της πολιτείας, γιατί τότε και ο φτωχός και ο πλούσιος είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και ο φτωχός νικάει τον πλούσιο, όταν έχει δίκιο.

Ο νόμος έχει σαν αποστολή του να οδηγάει τον κόσμο στο σωστό δρόμο, όπως οδηγούν στη γραφή οι γραμμές τα μικρά παιδιά.

Πολύ μεγάλο αγαθό είναι η δικαιοσύνη και ο νόμος, μεγάλο δε κακό η αδικία και η ανομία. Γιατί εκείνη μεν σώζει τις πόλεις, η ανομία και η αδικία τις καταστρέφει.

Πλάτων.